Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Netheidsarbeider-Chauffeur (M/V/X)

Functiebenaming : Netheidsarbeider-Chauffeur (M/V/X)
Laat uurrooster weekploeg & Laat uurrooster weekendploeg
Niveau : D
Dienst : Onderhoud
Departement : Leefkader
Hoofddoelstelling van de functie :
Zorgen voor het vervoer en ondersteunende taken uitvoeren die door de leidinggevende zijn toevertrouwd.
Uurrooster week : maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag : 15.00 - 21.00 uur
Uurrosster weekend  : donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag / maandag : 15.00 - 21.00 uur

Belangrijkste taken :

 

 • Autonoom de taken uitvoeren die hem door zijn leidinggevende zijn toevertrouwd
 • Voertuigen besturen (rijbewijs C) voor het vervoer van personeel, materieel of materialen
 • Voertuigen besturen in overeenstemming met de wegcode
 • Voertuigen onderhouden en controleren
 • Voertuigen depaneren (eenvoudig herstellingen)
 • Laden en lossen van de voerteuigen
 • Zorgen dat de uitrusting voor het laden goed beschermd en geladen is, rekening houdend met de veiligheids- en hygiënevoorschriften
 • beperkte administratieve taken verrichten (melden van claims en schade, volledige voertuiglogboeken, enz.) van de uitrusting, voertuigen en infrastructuur die hem ter beschikking worden gesteld
 • Werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met voorschriften, procedures en veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.
 • Onderhoud van minerale en niet-minerale gebieden in het openbaar domein
 • Verrichten van beperkte tuinbouwtaken (onkruid wieden, verzamelen van groenafval, sluizen snijden, enz.)
 • Laden van grote voorwerpen, van vuilzakken van de straatvegers en vuilbakken, ledigen van de waterslikkers
 • Sneeuwruimen en zout strooien
 • Deze takenlijst is niet limitatief


Profiel van de functie

Algemene en technische vaardigheden :

 • Optimaal gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur en voertuigen
 • Kennis van en respect voor de wegcode
 • Kennis (elementair) van voertuigmechanica
 • Oriëntatiegevoel
 • Lezen van een wegenkaart en een routebeschrijving
 • Respect en kennis van voorschriften, procedures en veiligheid en gezondheid maatregelen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Veelzijdigheid en flexibiliteit bij het uitvoeren van taken
 • Mondelinge basiskennis van de tweede landstaal

Relationele vaardigheden : 

 • Teamgeest
 • Autonomie in het werk
 • Organisatorisch en planningsvermogen
 • Discretie en loyaliteit
 • Stiptheid en punctualiteit
 • Respect voor hiërarchie

Toelatingsvoorwaarden

Vereiste diploma’s :
In het bezit zijn van :
-hetzij een diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs of attest van de tweede graad van het secundair onderwijs of gelijkgesteld (niveau D)
-hetzij een getuigschrift van succesvolle voltooiing van het tweede niveau van het secundair onderwijs of gelijkgesteld.
Taalkennis : Tweetalig : Nederlands - Frans
Het bezit van het taalbrevet van Selor is een troef
Rijbewijs : B (manuele versnellingen) en C en CAP
Aanbod

Contract van onbepaalde duur
Barema volgens het Sociaal Handvest voor niveau D met tweetaligheidspremie (voor de houders van het Selor taalbrevet)
Uurrooster : 30u00 van maandag tot vrijdag van 15u tot 21u
Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen
Collectieve hospitalisatieverzekering
Tussenkomst openbaar vervoer kosten 100% (zie reglement)

Interesse ?

Om er zeker van te zijn dat uw sollicitatie ontvankelijk is, dient u uw sollicitatie enkel naar het volgende e-mailadres te sturen :

candidature@mlanderlecht.brussels

of per post :
Mission Locale d’Anderlecht
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht

+
uw volledige cv
uw motivatiebrief
een kopie van uw identiteitskaart
een kopie van uw diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs of gelijkgesteld of gelijkgesteld of een getuigschrift van succesvolle voltooiing van de tweede graad van het secundair of gelijkwaardig onderwijs. een kopie van uw rijbewijs C

Uiterste datum om te solliciteren : 23/04/2021 

Referentie die verplicht moet worden vermeld wanneer u zich aanmeldt : NETHEIDSARBEIDER-CHAUFFEUR RIJBEWIJS C LAAT WEEK of NETHEIDSARBEIDER-CHAUFFEUR RIJBEWIJS C LAAT WEEKEND


Elke onvolledige aanvraag die de bovenstaande documenten niet bevat, wordt niet in behandeling genomen

Horaires
Horaires

Nous sommes joignables du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Nous sommes fermés au public le jeudi

Nos services

La Mission Locale d'Anderlecht est soutenue par

]